Šárovcova Lhota

Obec Šárovcova Lhota, úvodní fotografie číslo 1

Aktuality

Rozpočet obce na rok 2014

Dne 28. února 2014 od 19 hodin se bude konat v sále Obecní hospody veřejná schůze OZ ke schválení rozpočtu na rok 2014.

Navržený rozpočet ve výši 3 056 900,- korun českých je vyrovnaný v příjmové i výdajové částce. Ve výdajových položkách počítáme s obnovou obecního majetku po povodni v červnu roku 2013, dostavbou veřejného osvětlení na kopci, vyměnou elektrického přívodního kabelu do vodárny a pokračování v přestavbě budovy školy na byty. 

Navržený položkový rozpočet si můžete prohlédnout v sekci úřední deska.

Program jednání:

  1. Schválení programu schůze OZ.
  2. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
  3. Rozpočet obce na rok 2014.
  4. Diskuse.
  5. Závěr.
Mariášový turnaj v červené čtyřce "Zapomenutý čert"

Již tradičně se začátkem roku koná první z několika dalších turnajů podporovaný obcí.

Jedná se o již 8. ročník v pořadí karetního turnaje s názvem Zapomenutý čert. Turnaj se hraje v pátek 14. února 2014 od 16 hodin v sále Obecní hospody na pěti až sedmi stolech, podle počtu účastníků a je pětikolový vždy po 50 minutách hry. Pro každého hráče je připravena hodnotná cena. Vítězem posledního ročníku byl pan Zapadlo z Chotče. Přihlášky je možné poslat předem na adresu obce nebo přímo pořadateli panu Vladimíru Hátlovi.

Nový portál obce spuštěn

V úterý 21. ledna 2014 jsme oficiálně spustili nový portál obce Šárovcova Lhota.

Nová podoba umožňuje snazší orientaci, disponuje moderním vzhledem a nabízí mnoho nových vylepšení.

Původní portál fungoval od roku 2002. Jeho archivovaná podoba je dostupná na adrese old.sarovcova-lhota.cz.

Nápady, podněty, chyby a nedostatky směrujte na elektronickou adresu admin@sarovcova-lhota.cz.

Více informací naleznete v článku.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aktuality

Krizové řízení prodloužené do 17.5.2020 Vláda České republiky i Obecní úřad v Šárovcově Lhotě DOPORUČUJÍ, aby občané starší 70ti let či občané nemocní, nevycházeli za dané situace z domovů … celá aktualita
Lékaři Mlázovice Praktický lékař i stomatolog v místním zdravotním středisku důrazně žádají veřejnost, aby dodržovala státem nařízené postupy, mimo jiné, aby pacienti, kteří mají příznaky infekčních respiračních chorob nebo se vrátili z rizikových zemí nebo se setkali s osobami, které jsou v karanténě nebo mají jakékoliv pochybnosti ve vztahu k onemocnění koronavirem, aby v žádném případě osobně nechodili do ordinací a čekáren a kontaktovali svého lékaře telefonicky nebo postupovali dle pokynů státu (volat linku 112, hygienu, svého lékaře, apod … celá aktualita
Masopust  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Maškarní rej  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Turnaj "Zapomenutý čert" Čertovy obrázky po 14-té. V pátek 28. 2. 2020 se koná v Obecní hospodě mariášový turnaj … celá aktualita
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 .Návrh rozpočtu obce na rok 2020 celá aktualita
Sběrný dvůr - provoz Pro zájemce uvádíme otvírací dobu sběrného dvora v Mlázovicích http://www … celá aktualita

Počasí v obci

°C
Čt

°C
Čt

°C
Čt

°C

Anketa

Jak se Vám líbila oslava 500 výročí obce Ano, byla pěkná 41 %Normální 25 %Ne, nelíbila 34 % V anketě hlasovalo 1822 navštěvníků

Novinky

Mapa

Street View Šárovcova Lhota