Šárovcova Lhota

Obec Šárovcova Lhota, úvodní fotografie číslo 1

Turistika

#1 Šárovcova Lhota - Lázně Bělohrad a zpět

Délka trasy 8 km  

Po zelené turistické trase k cihelně, okolo koupaliště, okolo lesa Hrádek, Dolní Nová Ves - Bělohrad náměstí. Z Bělohradu od železničního přejezdu, okolo Lva přes les Slívák po červené přes mostek potoka Heřmanky, potom odbočit vlevo po asfaltové silničce k cihelně.

#2 Šárovcova Lhota - Libín a zpět

Délka trasy 6 km

 Od prodejny přes železnici, na návsi doleva kolem Obecní hospody dozadu k Hátlovým, lesní silničkou na Libín, osadou Libín dolů kolem pomníku Aloise Jiráska, přes železniční přejezd nahoru vpravo do osady Mezihoří a odtud po silnici lesem zpět do Lhoty.

#3 Šárovcova Lhota - Bertoldka - Tikov a zpět

Délka trasy 8 km

Od prodejny po silnici směr Hamerský mlýn, odbočit na Bertoldku, přes louku k pomníku padlých, po asfaltce dozadu ke Kuglerovým a Celbovým - po žluté značce k silnici L. Bělohrad - Hořice, odbočit vlevo zpět k Hamerskému mlýnu a zpátky do Lhoty.

#4 Šárovcova Lhota - Krkonošská vyhlídka a zpět

Délka trasy 6 km

Směr Libín, po červené na hřebenovou cestu až narazíme na přístřešek vyhlídky. Odtud severně lesem dolů na lesní silnici, na které odbočíme vpravo a vyjdeme východně od obce u lesa Obecník.  

#5 Po lesní silnici

Délka trasy 5 km

Vyjdeme na Libín, držíme se stále vlevo a jdeme po vrstevnicové cestě až na rozcestí k Bertoldce, jdeme vlevo a vyjdeme z lesa východně od obce. Vhodné pro kočárky i procházky se psy.

#6 Šárovcova Lhota - Svatojánský újezd a zpět

Délka tarsy 5,5 km

Vyjdeme na Libín, držíme se stále vpravo a jdeme po vrstevnicové cestě až na rozcestí k Bertoldce, jdeme vlevo a vyjdeme z lesa východně od obce.

#7 Šárovcova Lhota - Maxinec a zpět

Délka trasy 4,5 km

Vyjdeme z obce směr Mlázovice, za myslivnou rovně, po minutí mostku přes Chotečský potok se dáme svozovou cestou k lesu, lesní cestou postupujeme vzhůru, kolem lomu Červený kopeček a dojdeme na křižovatku. Po červené se vydáme vpravo směrem Konecchlumí. Maxinec nejvyšší bod Hořického Chlumu (450 m.n.m.).

#8 Šárovcova Lhota - Mlázovice a zpět

Délka trasy 7,5 km

Po silnici kolem dubu, hřbitova, v Mlázovicích na náměstí restaurace RADNICE, v levém horním rohu náměstí Gebauerovou ulicí ke koupališti, kolem bývalé cihelny k hájence - pěkný výhled na Krkonoše. Po lesní cestě s možností dvou odboček ke Lhotě, vyjdeme na Vrchách. Lze využit lesní pěšinu tzv. "Umrlčí cestu" směr Mezihoří.

#9 Šárovcova Lhota - Byšičky a zpět

Délka trasy 8 km

Vyjdeme směrem ke koupališti, na Hrádek, podle areálu živočišné výroby (ŽV) Dolní Nová Ves dubovou alejí po asfaltce na východ. Potom vlevo, před dalším objektem ŽV nahoru ke kostelíku s malým hřbitovem. Obnovena křížová cesta, pohřbeny Leontýna Mašínová (spisovatelka), Karel Moor (hudební skladatel). Za zdí hřbitova má pomníček pes manželů Frátorových - Benýšek. Zpět lze do Bělohradu přes park Bažantnice na vlakové nádraží a zpět do Lhoty vlakem.

#10 Šárovcova Lhota - Ostroměř a zpět

Délka trasy 8 km

Podobně jako na Maxinec, potom po modré kolem "krvavého buku", okolo slovanského hradiště na Hradištko - začátek Ostroměře Hospoda u Maxe, nádraží ČD - odjezd vlakem zpět do Lhoty.

#11 Šárovcova Lhota od vodníčka Šárovečka k víle Cihelíně

Délka trasy 6 km.

Výlet začínáme u betonového mostu se znaky, kde sedí  na břehu Javorky Vodník Šároveček (1). Za Obecní hospodou (2) zahneme vpravo, po proudu řeky. Asfaltová cesta brzy končí a pokračujeme úvozem do mírného kopce . Míjíme vlevo stojící patrovou roubenou chalupu se zajímavými kresbami na kamenné části. Přicházíme k prvnímu zastavení: „Studánka hejtmana Šárovce“ (3). Po louce stoupáme k „Lavičce tety Zorky“ (4). Při zpětném pohledu obdivujeme krajinu od vrchu Tábor až ke Zvičině. Za pěkného počasí jsou na obzoru vidět Krkonoše. Dále pokračujeme lesem (5) směrem na Chlum, přecházíme asfaltoštěrkovou silnici (tzv. Novou cestu) a pokračujeme lesní cestou. U oplotenek je často místy bahnitá. Asi po 500m zahneme na další lesní cestě vpravo a po chvilce narazíme na červeně značenou turistickou cestu (6) vedoucí od Chlumu. Pozorně sledujeme ukazatele vedoucí nás k  lavičce nazvané „Vyhlídka na Český ráj“(7). Posledních 25m nás čeká náročný výstup, ale určitě stojí za to. Mezi stromy zahlídneme Trosky. Vracíme se zpět a po červené sestupujeme po kamenité cestě s  kořeny(8). Dole zahneme vlevo a po lesní silničce vycházíme z lesa (9). Kocháme se pohledem na osadu Libín. Na křižovatce cest opouštíme červenou značku a po zelené sestupujeme místní opravenou komunikací k Šárovcově Lhotě. Asi po kilometru vycházíme z lesa a na křižovatce cyklistických tras můžeme pokračovat k další studánce(10) - „Hejtmana Žižky“ (asi 100m). Zde prozkoumáme vysekaný nápis na kamenném stole a vracíme se zpět.

Přecházíme železniční trať (11) – závory jsou často  a dlouho stažené. Za mostem přes Javorku , stojí na kraji lesa, socha sv. Jana Nepomuckého (12).Po  silnici od Ostroměře se blížíme k  altánku (zastávka  autobusu), kde je vlevo morový kříž z  roku 1763, zvaný Hladoměř  (13). Pokračujeme směrem na Svatojánský Újezd a po pár desítkách metrů odbočíme vpravo (14) na „Vyšehrad“. Procházíme podél dělnických cihlových domků , vlevo je nová výstavba posledního desetiletí. Před námi se tyčí komín cihelny , cíl naší procházky (15). Kruhovou cihelnu koupil nadšenec , pan ing. arch. Martin Pour a buduje zde „Muzeum cihlářství „ . V  sezoně , se po předběžné dohodě, konají prohlídky s odborným výkladem.  Možná se zde setkáte i s Vílou Cihelínou.

Vracíme se do centra obce, před školou stojí socha Panny Marie Immaculata . Vlakové nádraží bylo vyhlášeno ( hlasy železničářů ) jako „nejkrásnější zastávka  na trati Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka. „  Zajímavostí je kovová lávka s erby obcí , kudy Javorka protéká . Zastavíme se u Pomníku padlým z 1.světové války a na závěr pěkného dne zavítáme do útulné Obecní hospody.

Trasa je nenáročná i pro rodiny s dětmi a dá se zvládnout do dvou hodin.

Pro cyklisty je ale nevhodný - první část vede lesem cestou - necestou.

Aktuality

Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 16. 5. 2023 od 19:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 18. 4. 2023 od 19:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Ukliďme Lhotu 2023 Vážení přátelé, v pátek 7. 4. se uskuteční „úklidová brigáda“ v rámci, které budeme uklízet odpad z příkopů podél cest směrem na Mlázovice, Lázně Bělohrad a Svatojánský Újezd … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 21. 3. 2023 od 19:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Akce - březen 2023 Školení řidičů Dne 15. 3. 2023 se od 17:00 bude v sále obecní hospody konat školení řidičů … celá aktualita
Lhotecké listy - březen 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 21. 2. 2023 od 17:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
MASOPUSTNÍ PRŮVOD Srdečně vás zveme na masopustní průvod, který se bude konat 4. 3. 2023.  Sejdeme se ve 14:00 u obecní hospody … celá aktualita
Lhotecké listy - únor 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Změna doby svozu odpadu Od 1. 2. 2023 bude svoz odpadu probíhat v ranních hodinách. Žádáme vás o přípravu nádob ke svozu vždy den před plánovaným svozem … celá aktualita
Otevření obchodu Od 23. 1. 2023 bude otevřen náš "nový" obchod. Obchod má nejen nového provozovatele, ale také novou podobu … celá aktualita
Lhotecké listy - leden 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření pro chovatele drůbeže a ptactva Nařízení státní veterinární správy a informace o mimořádných opatřeních nalezne v sekci úřední deska … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 17. 1. 2023 od 17:00 se v obecní hospodě koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Nová zelená úsporám ligh Informace o tom, kdo může o dotaci žádat, jaké projekty jsou podporovány a informace k podání žádosti naleznete zde … celá aktualita
Informace k příjmu žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Informace k podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky naleznete zde … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 27. 12. 2022 od 17:00 se v obecní hospodě koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Lhotecké listy - prosinec 2022 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde.    celá aktualita
Krizové řízení prodloužené do 17.5.2020 Vláda České republiky i Obecní úřad v Šárovcově Lhotě DOPORUČUJÍ, aby občané starší 70ti let či občané nemocní, nevycházeli za dané situace z domovů … celá aktualita
Lékaři Mlázovice Praktický lékař i stomatolog v místním zdravotním středisku důrazně žádají veřejnost, aby dodržovala státem nařízené postupy, mimo jiné, aby pacienti, kteří mají příznaky infekčních respiračních chorob nebo se vrátili z rizikových zemí nebo se setkali s osobami, které jsou v karanténě nebo mají jakékoliv pochybnosti ve vztahu k onemocnění koronavirem, aby v žádném případě osobně nechodili do ordinací a čekáren a kontaktovali svého lékaře telefonicky nebo postupovali dle pokynů státu (volat linku 112, hygienu, svého lékaře, apod … celá aktualita
Masopust  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Maškarní rej  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Turnaj "Zapomenutý čert" Čertovy obrázky po 14-té. V pátek 28. 2. 2020 se koná v Obecní hospodě mariášový turnaj … celá aktualita
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 .Návrh rozpočtu obce na rok 2020 celá aktualita
Sběrný dvůr - provoz Pro zájemce uvádíme otvírací dobu sběrného dvora v Mlázovicích http://www … celá aktualita

Počasí v obci

°C
Čt

°C
Čt

°C
Čt

°C

Anketa

Jak se Vám líbila oslava 500 výročí obce Ano, byla pěkná 40 %Normální 25 %Ne, nelíbila 35 % V anketě hlasovalo 2165 navštěvníků

Novinky

Mapa

Street View Šárovcova Lhota