Šárovcova Lhota

Obec Šárovcova Lhota, úvodní fotografie číslo 1

Části obce

Navigace

Obsah sekce Části obce

Libín

Levobřežní přítok Cidliny, potok Javorka, patří mezi velice pracovité vodní toky. Ač je dlouhý pouze 40 kilometrů, dovedl se na své cestě vypořádat s tak mohutnou překážkou, jako je Hořický hřbet.

Posuďte sami, jakou práci již odvedl mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří. V tvrdých svrchnokřídových pískovcích vyhloubil údolí zhruba čtyři kilometry dlouhé a 80 až 100 metrů hluboké. Potok odvedl opravdu důkladnou práci. Dokladem je i to, že již od 9. století byl Javorkou srázně opracovaný ostroh na pravém břehu, v blízkosti dnešní Ostroměře, využíván jako součást obranného systému slovanského hradiště.

Mezihořské údolí Javorky od sebe odděluje dvě části zalesněného Hořického hřbetu. Na pravém břehu je to Mlázovický a na levém Hořický chlum. Údolí není široké, kromě Javorky se tu klikatí po jednom břehu silnice a po druhém železnice (z Ostroměře do Nové Paky). Malé části ploché nivy jsou jen v místě větších meandrů. Právě nad jedním z nich, kde Javorka prudce mění směr, je na odlesněné stráni skupina rozhozených chalup osady známé pod jménem Libín. Je to kouzelné, tiché zákoutí, kam jen málokdy zajde někdo, kdo toto místo neznal.

Že to bylo i dříve místo odlehlé, potvrzuje informace z roku 1628. Uvádí se, že tu ve skrytu lesa pálili uhlíři milíře dřeva a vyráběli kolomaz – mazadlo na kola vozů své hořické vrchnosti. Pár chalup tu však bylo už roku 1542, kdy se osada v pramenech uvádí vůbec poprvé.

Pozoruhodnou stavbou v Libíně, zcela odlišnou od ostatních, je bývalý Gregorův hostinec.

Je to patrová, roubená stavba, postavená při cestě v dolní části osady někdy okolo roku 1866. Nechal si ji postavit Ivan Ivanovič Kubišta , jak sám napsal „podle švejcarského mustru“. Kubišta byl milovníkem a propagátorem ruského života a ruské kultury v 19. století. Angažoval se v tomto směru i tak, že se v roce 1867 připojil k F. Palackému a F. L. Riegrovi na jejich tzv. slovanské pouti do Moskvy. Za první světové války byly Kubištovo stavení a hlavně samotný Libín uznány za tak odlehlé a tedy bezpečné, že tu byly ukryty některé důležité listiny T. G. Masaryka.

Libínem procházejí dvě turistické stezky, orientované podle směru základních světových stran. Červená mezi Konecchlumím a Hořicemi, zelená mezi Lázněmi Bělohrad a Ostroměří. Těsně pod Libínem při nich stojí velký pískovcový pomník A. Jiráska z roku 1921. Je dílem významného českého sochaře Jana Štursy.

Tikov

Osada Tikov tvoří jednu ze čtyř místních částí obce.

Tikov se rozprostírá na levém břehu Lukaveckého pokota. V současné době se v osadě nachází 12 domů, z nichž je trvale obydleno 5. Ostatní domy jsou převážně využívány k rekreačním účelům.

Bertoldka

Osada Bertoldka se nachází na východ od Šárovcovy Lhoty, nedaleko od osady Tikov.

V této části naší obce je 5 domů z toho jsou dva trvale obydlené.

Aktuality

Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 21. 3. 2023 od 19:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Akce - březen 2023 Školení řidičů Dne 15. 3. 2023 se od 17:00 bude v sále obecní hospody konat školení řidičů … celá aktualita
Lhotecké listy - březen 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 21. 2. 2023 od 17:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
MASOPUSTNÍ PRŮVOD Srdečně vás zveme na masopustní průvod, který se bude konat 4. 3. 2023.  Sejdeme se ve 14:00 u obecní hospody … celá aktualita
Lhotecké listy - únor 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Změna doby svozu odpadu Od 1. 2. 2023 bude svoz odpadu probíhat v ranních hodinách. Žádáme vás o přípravu nádob ke svozu vždy den před plánovaným svozem … celá aktualita
Otevření obchodu Od 23. 1. 2023 bude otevřen náš "nový" obchod. Obchod má nejen nového provozovatele, ale také novou podobu … celá aktualita
Lhotecké listy - leden 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření pro chovatele drůbeže a ptactva Nařízení státní veterinární správy a informace o mimořádných opatřeních nalezne v sekci úřední deska … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 17. 1. 2023 od 17:00 se v obecní hospodě koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Nová zelená úsporám ligh Informace o tom, kdo může o dotaci žádat, jaké projekty jsou podporovány a informace k podání žádosti naleznete zde … celá aktualita
Informace k příjmu žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Informace k podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky naleznete zde … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 27. 12. 2022 od 17:00 se v obecní hospodě koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Lhotecké listy - prosinec 2022 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde.    celá aktualita
Krizové řízení prodloužené do 17.5.2020 Vláda České republiky i Obecní úřad v Šárovcově Lhotě DOPORUČUJÍ, aby občané starší 70ti let či občané nemocní, nevycházeli za dané situace z domovů … celá aktualita
Lékaři Mlázovice Praktický lékař i stomatolog v místním zdravotním středisku důrazně žádají veřejnost, aby dodržovala státem nařízené postupy, mimo jiné, aby pacienti, kteří mají příznaky infekčních respiračních chorob nebo se vrátili z rizikových zemí nebo se setkali s osobami, které jsou v karanténě nebo mají jakékoliv pochybnosti ve vztahu k onemocnění koronavirem, aby v žádném případě osobně nechodili do ordinací a čekáren a kontaktovali svého lékaře telefonicky nebo postupovali dle pokynů státu (volat linku 112, hygienu, svého lékaře, apod … celá aktualita
Masopust  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Maškarní rej  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Turnaj "Zapomenutý čert" Čertovy obrázky po 14-té. V pátek 28. 2. 2020 se koná v Obecní hospodě mariášový turnaj … celá aktualita
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 .Návrh rozpočtu obce na rok 2020 celá aktualita
Sběrný dvůr - provoz Pro zájemce uvádíme otvírací dobu sběrného dvora v Mlázovicích http://www … celá aktualita

Počasí v obci

°C
Čt

°C
Čt

°C
Čt

°C

Anketa

Jak se Vám líbila oslava 500 výročí obce Ano, byla pěkná 40 %Normální 25 %Ne, nelíbila 35 % V anketě hlasovalo 2102 navštěvníků

Novinky

Mapa

Street View Šárovcova Lhota