Šárovcova Lhota

Obec Šárovcova Lhota, úvodní fotografie číslo 1

Vesnice roku

Navigace

V roce 2005 se do soutěže Vesnice roku v Královéhradeckém přihlásilo 13 obcí:

 • Batňovice (okres Trutnov)
 • Dětenice (okres Jičín)
 • Kramolna (okres Náchod)
 • Kratonohy (okres Hradec Králové)
 • Lodín (okres Hradec Králové)
 • Martínkovice (okres Náchod)
 • Slatina nad Úpou (okres Náchod)
 • Studnice (okres Náchod)
 • Šárovcova Lhota (okres Jičín)
 • Vysokov (okres Náchod)
 • Zdelov (okres Rychnov nad Kněžnou)
 • Žernov (okres Náchod)

Šárovcova Lhota

Ocenění    1. místo a zlatá stuha
Okres    Jičín
Počet obyvatel    195
Celková rozloha    709,19 ha
Místní části    Šárovcova Lhota, Tikov, Bertoldka, Libín, Radov
Mikroregion    Lázně Bělohrad
Turistický region    Podzvičinsko

Obec je charakteristická lidovou tvořivostí a společenským životem. Každý rok realizuje Závod na Zvičinu v běhu, pochodu a cykloturistice. další akcí je pak pořádání celorepublikového šachového turnaje "Lhotecký král". Obec se též podílela v rámci turistického regionu Pozvičínsko na vyznačení cyklotras. Obec využívá dotací z Programu obnovy venkova od roku 1998.

Ocenění bylo motivováno

 • koncepčním rozvojem obce, který se odráží ve vzájemné kontinuitě s okolními osadami a chalupáři
 • celkovou úpravou obce, která koresponduje s rázem krajiny
 • svědomitým vedením veškeré dokumentace k obci:
  kronika, která dostala již ocenění
  měsíčník, zdroj informací
  pohlednice, propagace obce
Šárovcova Lhota - obecní hospoda       Šárovcova Lhota - nádraží
Šárovcova Lhota - obecní hospoda       Šárovcova Lhota - nádraží

Studnice

Znak - Studnice

Ocenění    2. místo
Okres    Náchod
Počet obyvatel    985
Celková rozloha    1050 ha
Místní části    Studnice, Starkoč, Řešetova Lhota, Bakov, Všeliby, Třtice, Zblov
Mikroregion    Svazek obcí 1866, Dobrovolný svazek obcí Regon Novoměstsko

V roce 1998 obec iniciovala vyznačení první cyklostezky v okrese "Okruh Boženy Němcové", pravidelně tu probíhá "Otvírání cyklostezky". Tato akce je zařazena v celostátním turistickém kalendáři. Mezi další společenské aktivity patří např. "Ostatky" - maškarní průvod organizovaný žáky ZŠ a "Vynášení Morany" - vynášení zimy a přinesení jara doprovázené lidovou písní. V roce 1999 se studnice stala iniciátorem založení dobrovolného svazku obcí " Svazek obcí 1866". Obec využívá dotací z Programu obnovy venkova od roku 1996.

Ocenění bylo motivováno

 • nadstandardní péče o občany mladé a starší generace - Mateřské centrum, Dům s pečovatelskou službou
 • podporou netradičních výukových metod v základní škole, tzv. "škola hrou"
 • péčí o historickou zástavbu obce a přilehlých osad
 • obecní kronikou s dlouholetou tradicí
 • obec vydává "Zpravodaj"
 • vydáním publikace "Studnické půlpohádky a vyprávěnky" a dalších propagačních materiálů včetně cyklotras
 • získaným oceněním v roce 2000 "Nejlepší knihovna Královéhradeckého kraje"
Studnice - dům seniorů       Studnice - citlivé sladění nové zástavby s okolní krajinou
Studnice - dům seniorů       Studnice - citlivé sladění nové zástavby s okolní krajinou

Batňovice

Znak - Studnice

Ocenění    3. místo
Okres    Trutnov
Počet obyvatel    680
Celková rozloha    447 ha
Místní části    Batňovice, Kvíčala, Zálesí
Mikroregion    Jestřebí hory

Obec se aktivně zapojuje do kulturního a společenského života. za zmínku stojí i nově vzniklé tradice pro děti "Dětský masopust" na Kvíčale, "Dětský karneval" na ukončení lyžařské sezóny a "Školní divadlo", které působí pod vedením učitelů již 30 let. Obec se aktivně podílela na budování nové cyklostezky vrámci mikroregionu. Obec využívá dotací z Programu obnovy venkova od roku 1996.

Ocenění bylo motivováno

 • zřízením kabelové televize jako místního informačního zdroje
 • podporou podnikání - ovlivněno i zrekonstruovanou silnicí procházející přes obec
 • bohatým společenským životem obce - Spolek divadelních ochotníků vyhlásil pro léta 1999 - 2009 projekt "Batňovické milénium", který je zaměřen na rozvoj komunitního života v obci, historii a tradici. Tento spolek vydává "Batňovický zpravodaj".
 • rozvojem bytové výstavby a obnovou historických objektů
 • zřízením nového občanského sdružení - "Chalupění" - sběr historických předmětů ze starých obydlí
 • vedením kroniky a pasportizací
Batňovice       Batňovice - kostel sv. Bartoloměje
Batňovice       Batňovice - kostel sv. Bartoloměje

Vysokov

Znak - Vysokov

Ocenění    3. místo
Okres    Náchod
Počet obyvatel    420
Celková rozloha    565 ha
Mikroregion    Svazek obcí 1866, Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko

Vysokov je obcí velkých kulturních a společenských tradic, kdy se do popředí řadí celostátní soutěžní přehlídka amatérských filmů "Vysokovský kohout" s mezinárodní účastí. Hlavním organizátorem je Osvětová Beseda Vysokov. Vyhlášenou akcí je také "Pohádkový les na Vysokově" pro děti i dospělé, kdy se organizují různé soutěže. Obcí prochází cyklotrasa "Po stopách bojovníků války 1866", na jejíž výstavbě se Vysokov podílel v rámci mikroregionu. Obec využívá dotací z Programu obnovy venkova od roku 1999.

Ocenění bylo motivováno

 • rozvojem rodinné zástavby
 • podporou malého a středního podnikání
 • kulturními akcemi
 • péčí o památky v rámci rozvoje cykloturistiky
 • péčí o vzrostlé stromy
 • vedením kroniky
Vysokov          Vysokov
Vysokov - moderní rodiiná výstavba je obklopena zelení          Vysokov - jeden z panelů
naučné stezky "Válka 1866"

Výsledky

Dne 4. 10. 2005 vyhlásil ministr  pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek společně s předsedou Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduardem Kavalou a místopředsedou  Svazu  měst  a obcí Josefem Bezdíčkem výsledky celostátní soutěže Vesnice roku 2005.

Vítěznou obcí pro rok 2005 byla zvolena obec Bořetice, která byla nominována  za  Jihomoravský  kraj, na druhém místě se umístila obec Petřvald,  vítěz  krajského kola  v  Moravskoslezském  kraji,  na třetím místě  se  umístila  obec  Šárovcova Lhota, která byla  nominována za Královéhradecký kraj.

 

Aktuality

Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 21. 3. 2023 od 19:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Akce - březen 2023 Školení řidičů Dne 15. 3. 2023 se od 17:00 bude v sále obecní hospody konat školení řidičů … celá aktualita
Lhotecké listy - březen 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 21. 2. 2023 od 17:00 se v budově obecního úřadu koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
MASOPUSTNÍ PRŮVOD Srdečně vás zveme na masopustní průvod, který se bude konat 4. 3. 2023.  Sejdeme se ve 14:00 u obecní hospody … celá aktualita
Lhotecké listy - únor 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Změna doby svozu odpadu Od 1. 2. 2023 bude svoz odpadu probíhat v ranních hodinách. Žádáme vás o přípravu nádob ke svozu vždy den před plánovaným svozem … celá aktualita
Otevření obchodu Od 23. 1. 2023 bude otevřen náš "nový" obchod. Obchod má nejen nového provozovatele, ale také novou podobu … celá aktualita
Lhotecké listy - leden 2023 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde. celá aktualita
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření pro chovatele drůbeže a ptactva Nařízení státní veterinární správy a informace o mimořádných opatřeních nalezne v sekci úřední deska … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 17. 1. 2023 od 17:00 se v obecní hospodě koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Nová zelená úsporám ligh Informace o tom, kdo může o dotaci žádat, jaké projekty jsou podporovány a informace k podání žádosti naleznete zde … celá aktualita
Informace k příjmu žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Informace k podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky naleznete zde … celá aktualita
Zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota Dne 27. 12. 2022 od 17:00 se v obecní hospodě koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Šárovcova Lhota … celá aktualita
Lhotecké listy - prosinec 2022 Nejnovější Lhotecké listy naleznete zde.    celá aktualita
Krizové řízení prodloužené do 17.5.2020 Vláda České republiky i Obecní úřad v Šárovcově Lhotě DOPORUČUJÍ, aby občané starší 70ti let či občané nemocní, nevycházeli za dané situace z domovů … celá aktualita
Lékaři Mlázovice Praktický lékař i stomatolog v místním zdravotním středisku důrazně žádají veřejnost, aby dodržovala státem nařízené postupy, mimo jiné, aby pacienti, kteří mají příznaky infekčních respiračních chorob nebo se vrátili z rizikových zemí nebo se setkali s osobami, které jsou v karanténě nebo mají jakékoliv pochybnosti ve vztahu k onemocnění koronavirem, aby v žádném případě osobně nechodili do ordinací a čekáren a kontaktovali svého lékaře telefonicky nebo postupovali dle pokynů státu (volat linku 112, hygienu, svého lékaře, apod … celá aktualita
Masopust  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Maškarní rej  !!!ZRUŠENO!!! celá aktualita
Turnaj "Zapomenutý čert" Čertovy obrázky po 14-té. V pátek 28. 2. 2020 se koná v Obecní hospodě mariášový turnaj … celá aktualita
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 .Návrh rozpočtu obce na rok 2020 celá aktualita
Sběrný dvůr - provoz Pro zájemce uvádíme otvírací dobu sběrného dvora v Mlázovicích http://www … celá aktualita

Počasí v obci

°C
Čt

°C
Čt

°C
Čt

°C

Anketa

Jak se Vám líbila oslava 500 výročí obce Ano, byla pěkná 40 %Normální 25 %Ne, nelíbila 35 % V anketě hlasovalo 2103 navštěvníků

Novinky

Mapa

Street View Šárovcova Lhota