Šárovcova Lhota

Obec Šárovcova Lhota, úvodní fotografie číslo 1

Aktuality

Stavební pozemky

Obec Šárovcova Lhota nabízí k prodeji tři pozemky pro výstavbu rodinných domků, v severní lokalitě obce „Na štěpnici“.

Obec Šárovcova Lhota leží v trojúhelníku mezi městy Jičín 15 km, Lázně Bělohrad 5 km a Hořicemi 11 km. Jedná se o snadno přístupné stavební pozemky umístěné na kopci v severní části obce s místním názvem „Na štěpnici“.

V obci je obchod s potravinami a smíšeným zbožím, Obecní hospoda, sportoviště (tenisové, volejbalové a fotbalové hřiště), dětské hřiště, zastávka autobusu ( Lázně Bělohrad – Jičín) a zastávka vlaku ČD (Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka) obojí cca 300 m od stavebních pozemků. Obec má vlastní vodovod, splaškovou kanalizaci bez čistírny odpadních vod, 14-ti denní svoz komunálního odpadu a pytlový sběr tříděného odpadu. V obci není školka ani škola. Děti dojíždí vlakem nebo autobusem do sousedního města Lázně Bělohrad.

Na hranici pozemků jsou přivedené inženýrské sítě (voda, kanalizace a elektřina).
V blízkosti stavebních pozemků (20 m) vede pevná telefonní síť a v obci jsou dva provozovatelé bezdrátového internetu. V obci není zaveden zemní plyn. Podél stavebních pozemků vede asfaltová místní komunikace.

V nabídce jsou tyto stavební pozemky

 1. Pozemek č. 826/12 v k.ú. Šárovcova Lhota - výměra 1527 m².
 2. Pozemek č. 826/13 v k.ú. Šárovcova Lhota - výměra 1651 m².
 3. Pozemek č. 826/14 v k.ú. Šárovcova Lhota - výměra 11474 m².

PODMÍNKY PRODEJE

 1. Žadatel nesmí mít v okamžiku podání žádosti žádné finanční závazky po splatnosti vůči Obci Šárovcova Lhota a v posledních 5 letech neměl vůči Obci Šárovcova Lhota žádné závazky po splatnosti déle než 3 měsíce.
 2. Žadatel bude smluvně zavázán, až do termínu kolaudace, povinností údržby pozemku, především sečení trávy a náletových dřevin (min. 2x ročně). V případě nesplnění této podmínky uhradí obci poplatek 5.000 Kč za každý rok, kdy tuto povinnost nesplnil.
 3. Žadatel bude smluvně zavázán dodržením urbanistických kritérií pro výstavbu, schválených pro dané území (přesné znění těchto kritérií je v přiložené příloze)
 4. Žadatel musí nejpozději do 10 let od data podepsání kupní smlouvy podat žádost o kolaudaci stavby u stavebního úřadu, popř. provést obdobný relevantní úkon, dle legislativy platné v daném období. V případě, že tak neučiní, má Obec Šárovcova Lhota předkupní právo na daný pozemek a žadatel je povinen tento pozemek do 6 měsíců od nedodržení 10-tileté lhůty pro kolaudaci převést zpět na Obec Šárovcova Lhota, a to za cenu, za kterou tento pozemek získal.
 5. Žadatel odpovídá za to, že se po kolaudaci do 3 měsíců, v domě na daném pozemku, přihlásí k trvalému pobytu v obci Šárovcova Lhota alespoň jedna osoba.
 6. Před případným následným prodejem pozemku třetí osobě má Obec Šárovcova Lhota předkupní právo na nákup pozemku, a to za cenu, za kterou žadatel tento pozemek získal.

FORMA PRODEJE

Žadatel podá písemnou žádost na Obec Šárovcova Lhota, ve které uvede, o který pozemek má zájem, akceptaci prodejní ceny a své údaje.

TERMÍN A FORMA PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka žadatele musí být doručena prokazatelně, v písemné formě na adresu:
Obec Šárovcova Lhota
Šárovcova Lhota 80
507 81 VM Šárovcova Lhota
a na obálce bude čitelně napsán Stavební pozemek.

PRODEJNÍ CENA

 1. 300 Kč/m2.
 2. V případě, že stavebník do 5 let dokončí a zkolauduje stavbu rodinného domu a přihlásí se k trvalému pobytu v obci Šárovcova Lhota alespoň jedna osoba, vrátí Obec Šárovcova Lhota stavebníkovi 50,- Kč za každý m² stavební parcely a to do 4 měsíců od data nabití právní moci kolaudace.
 3. V případě, že ve stejném časovém úseku obdrží Obec Šárovcova Lhota dvě žádosti na stejný pozemek, vyzve obec žadatele, kteří budou ve shodě, k podání návrhu na vyšší kupní cenu nebo umožní žadateli výběr jiného volného pozemku.
Rozpočet obce na rok 2014

Dne 28. února 2014 od 19 hodin se bude konat v sále Obecní hospody veřejná schůze OZ ke schválení rozpočtu na rok 2014.

Navržený rozpočet ve výši 3 056 900,- korun českých je vyrovnaný v příjmové i výdajové částce. Ve výdajových položkách počítáme s obnovou obecního majetku po povodni v červnu roku 2013, dostavbou veřejného osvětlení na kopci, vyměnou elektrického přívodního kabelu do vodárny a pokračování v přestavbě budovy školy na byty. 

Navržený položkový rozpočet si můžete prohlédnout v sekci úřední deska.

Program jednání:

 1. Schválení programu schůze OZ.
 2. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Rozpočet obce na rok 2014.
 4. Diskuse.
 5. Závěr.
Mariášový turnaj v červené čtyřce "Zapomenutý čert"

Již tradičně se začátkem roku koná první z několika dalších turnajů podporovaný obcí.

Jedná se o již 8. ročník v pořadí karetního turnaje s názvem Zapomenutý čert. Turnaj se hraje v pátek 14. února 2014 od 16 hodin v sále Obecní hospody na pěti až sedmi stolech, podle počtu účastníků a je pětikolový vždy po 50 minutách hry. Pro každého hráče je připravena hodnotná cena. Vítězem posledního ročníku byl pan Zapadlo z Chotče. Přihlášky je možné poslat předem na adresu obce nebo přímo pořadateli panu Vladimíru Hátlovi.

Nový portál obce spuštěn

V úterý 21. ledna 2014 jsme oficiálně spustili nový portál obce Šárovcova Lhota.

Nová podoba umožňuje snazší orientaci, disponuje moderním vzhledem a nabízí mnoho nových vylepšení.

Původní portál fungoval od roku 2002. Jeho archivovaná podoba je dostupná na adrese old.sarovcova-lhota.cz.

Nápady, podněty, chyby a nedostatky směrujte na elektronickou adresu admin@sarovcova-lhota.cz.

Více informací naleznete v článku.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aktuality

Sběrný dvůr - provoz Pro zájemce uvádíme otvírací dobu sběrného dvora v Mlázovicích http://www … celá aktualita

Počasí v obci

2 °CPolojasnoPolojasno
Ne
Slabé sněžení
-4 3 °C
Po
Jasno
-4 3 °C
Út
Zataženo
-6 2 °C

Hladina Javorky

36 cm klidový stav klidový stav

Anketa

Jak se Vám líbila oslava 500 výročí obce Ano, byla pěkná 43 %Normální 25 %Ne, nelíbila 31 % V anketě hlasovalo 724 navštěvníků

Novinky

Mapa

Street View Šárovcova Lhota